U.S Built Cessna aircraft – active / stored in the UK.

 • Cessna C-165 Airmaster.
 • Cessna 120 – Built between 1946 – 1950
 • Cessna 140 – Built between 1946 – 1950
 • Cessna 150 – A – M models – Built between 1958 – 1977
 • Cessna A150
 • Cessna 152 – Built between 1977 – 1985.
 • Cessna A152 Aerobat
 • Cessna 170 Built between 1948 – 1956.
 • Cessna 172 Skyhawk.
 • Cessna 175 Skylark. Built between 1958 – 1962.
 • Cessna 177 Cardinal
 • Cessna 180 Skywagon  – Built between1953 – 1981
 • Cessna 182 Skylane
 • Cessna 185 Skywagon  -Built between 1953 – 1981.
 • Cessna 188 Agwagon  – Built between 1966 – 1983.
 • Cessna 190/195
 • Cessna 205
 • Cessna 206 Stationair.
 • Cessna 207
 • Cessna 208 Caravan.
 • Cessna 210 Centurion
 • Cessna 303 Crusader..
 • Cessna 30% Bird Dog.
 • Cessna 310
 • Cessna 320 Skyknight.
 • Cessna 335
 • Cessna 336/337  Skymaster
 • Cessna 340
 • Cessna 401
 • Cessna 402
 • Cessna 404 Titan
 • Cessna 410
 • Cessna 411
 • Cessna 421 Golden Eagle.
 • Cessna 425 Conquest I
 • Cessna 435 Conquest II
 • Cessna 440 Conquest II 
 • Cessna C-165 Airmaster
 • 1940
 • G-BTDE : 551  : AW
 • Cessna 120
 • 1946
 • G-BPZG  : 8898 : AW
 • G-BRUN  : 9294 : AW
 • G-BRPG  : 9882  : AW :
 • G-BRPF   : 9902  : AW :
 • G-BHLW : 10210 : AW :
 • G-BTEW : 10238 : AW :
 • G-BRXH : 10462 : AW :
 • G-BJML  : 10766  : AW :
 • G-BVUZ  : 11334   : AW :
 • G-BUJM  : 11724  : AW
 • G-AKTS : 11875 : AW
 • G-BRJC : 12077 : AW
 • 1947
 • G-BRPH : 12137 : AW
 • G-AJJT : 12881 : AW :
 • G-AJJS : 13047 : AW :
 • G-BUKO : 13089 : AW :
 • G-BKVM : 13431 : AW :
 • G-BRPE   : 13326 :
 • G-JOLY   : 13872 : AW :
 • 1948
 • G-OVFM : 14720 : AW :
 • G-BUHZ : 14950 : AW : 
 • Cessna 140
 • 1946
 • G-HALJ : 8336 : AW :
 • G-BTBV : 12717 : AW
 • 1947
 • G-BPUU : 13722 : AW
 • G-AKUR : 13819 : AW
 • 1948
 • G-ALTO : 14353 : AW
 • G-BUHO :14402 :1948:AW :
 • Cessna 190 /195
 • 1952
 • G-BTBJ : 190-16046 : AW
 • G-BSPK  : 195A-7691 : AW :
 • Cessna 150A
 • 1960 
 • G-ARPI     : 59100 : AW   ; 
 • 1961
 • G-ARFO   : 59174  :  AW  :
 • G-ASMS   : 59174  : AW  :
 • Cessna 150D
 • 1963
 • G-AWAX   :  60153  :  AW :
 • G-ASMW  :  60247  :  AW :  – tail wheel conversion
 • 1964
 • G-SAMZ   :  60536  :  AW :
 • G-ASUE  : 60718   ;
 • Cessna 150E
 • 1964
 • G-ASYP   : 60794   : AW  :
 • 1965
 • G-ASZB   : 611113   : AW :
 • G-ASZU  : 150E : 61152  : 1965 : AW :
 • G-ATEF  : 150E : 61378 : 1965 : AW :
 • Cessna 150F
 • G-ATHZ : 150F : 61586 : 1965 : – :
 • G-BRTJ : 150F : 61749 : 1965 : – :
 • G-ATHV : 150F : 62019 : 1965 : – :
 • G-BZJW : 150F : 62054 : 1965 : – :
 • G-BSZV : 150F : 62304 : 1965 :
 • Cessna 150G
 • G-BRLR :150G :64822 : 1966 : AW :
 • G-BPGZ :150G: 64912 : 1966 : AW :
 • G-BWII :150G: 65308 : 1966 : AW :
 • G-AVMD :150G: 65504 : 1966 : AW :
 • G-CISO :150G : 66914 : 1967 : A
 • Cessna 150H
 • G-AWES : 150H : 68626 : 1968 :  –   :
 • G-BBDT : 150H : 68839 : 1968  :  –   :
 • Cessna 150J
 • G-BSJZ  : 70485 : 1969 :  –     :
 • G-BOTP : 70736 : 1969 : AW :
 • Cessna 150K
 • G-BPEM : 71707 : 1970 : AW :
 • Cessna 150L
 • G-BORY : 150L : 72292 : 1971  :  –  :
 • G-MSES : 150L : 72747 : 1972  :  –  :
 • G-BPWL : 150L : 72820 : 1972 : –   :
 • G-BAYP  : 150L : 74017  : 1973 :AW :
 • G-BSSB  : 150L : 74137  : 1972 :  –  :
 • G-OKED : 150L : 74250 : 1973 :AW :
 • G-BPWN : 150L : 74325 : 1974 :AW :
 • G-BAYO : 150L : 74435 : 1973 : AW :
 • G-BFVU : 150L : 74684 : 1973 : –  :
 • G-ICLC  : 150L :  75161  : 1973 :  –  :
 • G-BUCT : 150L : 75326 : 1973 : AW :
 • G-BTHE : 150L : 75340 : 1974 : AW :
 • G-KWET :150L : 75360 : 1973 : AW :
 • Cessna 150M
 • G-BPOS : 150M : 75905 : 1975 : AW :
 • G-BSKA : 150M : 76137 : 1974 :  –  :
 • G-BFOG : 150M : 76223 : 1975 : – :
 • G-BSEJ : 150M   : 76261 : 1974 : – :
 • G-BOUJ :150M  : 76373 : 1975 : – :
 • G-BSJU : 150M : 76430 : 1975 :PWFU :
 • G-CKBW:150M : 76585 : 1975 : – :
 • G-GLED :150M : 76673 : 1975 : –  :
 • G-BPWG :150M: 76707 : 1975 : – :
 • G-NWFA :150M: 76736 : 1975 : – :
 • G-BLVS : 150M : 76869 : 1975 : – :
 • G-BPAB : 150M : 77244 : 1975 :AW:
 • G-BPAW: 150M :77923 : 1976 :AW:
 • G-BOVT : 150M :78032 : 1976:
 • G-BSYV : 150M :78371 : 1976 : AW :
 • G-BSYW : 150M:78446 : 1976
 • G-BOIV : 150M :78620 : 1976 : – :
 • G-BRNC :150M :78833 : 1976 : – :
 • Cessna A150
 • G-BMEX :A150K :0169 : 1970 : –  :
 • G-BOFW :A150M:0612 : 1975 : – :
 • G-BJTB : A150M :0627 : 1975 :  – :
 • Cessna 152
 • G-BNUT  : 79458 : 1977 : AW :
 • G-BMGG  :79592 : 1977 : AW :
 • G-CHZP   :79605: 1977 : AW :
 • G-BTVW  :79631 : 1977 : AW :
 • G-HART   :79734 : 1977 : AW : Tail dragger.
 • G-BMJD   :79755 : 1977 : AW :
 • G-BXVY    :79808 :1977 : AW :
 • G-BTGW   :79812 :1977 : AW : 
 • G-BOAI    : 79830 :1977 :AW:
 • G-BTDW  :79864 :1977 :AW :
 • G-BRTD    :80023: 1977 :AW:
 • G-BMJG   :80030:1977 :AW :
 • G-BWNB : 80051 :1977 :AW:
 • G-BMXA  :80125 : 1977 :AW :
 • G-BSZO   :80221 : 1977  :AW :
 • G-BNPY   :80249 : 1977 : AW:
 • G-BOIO   :80260 : 1977 :
 • G-BSDP   :80268 : 1977 :
 • G-CEYG   :80287 : 1977 :AW:
 • G-CJPN  : 80337 : 1977 :
 • G-BUEG : 80347 : 1977 :
 • G-BONW:80401 : 1977 : AW: 
 • G-BMXC :80416 : 1977 : AW:
 • G-CLNA : 80439: 1977 :
 • G-BTYT   :80455 :1977 : AW:
 • G-BRNK :80479 : 1977 :
 • G-BOLV  :80492 :1977  : AW:
 • G-BIDH   :80546 : 1977 : AW:
 • G-BOHJ : 80558 : 1977:AW;
 • G-BOLW :80589 : 1977 :
 • G-BNYL : 80671 : 1977 : AW:
 • G-BMTB :80672 : 1977 : AW:
 • G-BUGH :80862 : 1977 : AW:
 • G-CIXP  : 80872 : 1977 : AW:
 • G-BMXB :80996 : 1977 :
 • G-BNKC : 81036 : 1977 : AW:
 • G-BSZW : 81072  :1977 : AW:
 • G-BOHI :  81241  :1978 :AW:
 • G-BNSU : 81245 : 1978 : AW:
 • G-BNHJ : 81249 : 1978 :AW:
 • G-BRTD : 81275 : 1978 :
 • G-BNKR : 81284 : 1978 :AW:
 • G-BNKP : 81286 : 1978 : AW:
 • G-BZAE : 81300 : 1978 :
 • G-BZHE : 81303 : 1978 :AW:
 • G-BHAA  :81330 : 1978 :
 • G-BSWH :81365 : 1978 :
 • G-BTCE  : 81376 : 1978 :AW:
 • G-OFRY  :81420: 1978 : AW:
 • G-CLAP   :81555 : 1978 :AW:
 • G-MASS :81605 : 1978 :AW :
 • G-CFIG  : 81625 : 1978 :AW :
 • G-DACF : 81724 : 1978 :AW:
 • G-BNKI : 81765 : 1978 : AW:
 • G-OBEN: 81856 : 1978 :AW:
 • G-BGAA  :81894 : 1978 :AW:
 • G-BNFR : 82035 : 1978:AW:
 • G-BGLB : 82092 : 1978 :AW;
 • G-BSTO : 82133 : 1978 : AW:
 • G-CMOX :82152 : 1979 :AW:
 • G-BGIB : 82161 : 1979 :AW:
 • G-BSCZ : 82199 : 1979 :AW:
 • G-BSFR :82268 : 1979 : AW:
 • G-BXJM : 82380 :1979:AW:
 • G-HUXY :82382: 1979 :AW:
 • G-BODO :82404 : 1979 :AW:
 • G-PTTE : 82516 : 1979 :AW:
 • G-BNAJ : 82527 : 1979:
 • G-CGSP : 82543: 1979 :AW:
 • G-BNMC: 82564 : 1979 : ST :
 • G-BXVB : 82584 :1979:AW:
 • G-SELA : 82590 :1979: AW:
 • G-GFIB : 82649 :1979 :
 • G-CEYH :82689: 1979 :AW:
 • G-BZEB  :82772  :1979 :AW:
 • G-BKAZ : 82832 : 1979:AW:
 • G-BSTP : 82925 : 1979 :AW:
 • G-BPTU : 82955 : 1979 : DT
 • G-BOTG :83035 : 1979 :AW:
 • G-BNKV :83079 : 1979: AW:
 • G-BHUI : 83144 : 1979 :AW:
 • G-BNKS : 83186 : 1979 :AW:
 • G-OWOW:83199 :1979:AW:
 • G-BOIR : 83272 : 1979 :AW:
 • G-BSCP : 83289 : 1979 :AW:
 • G-BTVX : 83375  :1979:AW:
 • G-BPBK : 83417 : 1979 :AW:
 • G-BPBJ : 83639 : 1979 : AW :
 • G-CLNB : 83716 : 1979 :AW:
 • G-TALB : 83767 : 1979 :AW :
 • G-BPEO : 83775 : 1979 :AW :
 • G-BRND : 83776 : 1979: AW :
 • G-BNMD :83786 : 1979:
 • G-BZHF : 83986 : 1979 :
 • G-BOFL : 84101 : 1980 :
 • G-GSFS : 84130 : 1980 :
 • G-BNEL : 84250 : 1980 :AW:
 • G-BRNE : 84248: 1980 :
 • G-CEFM : 84357 : 1980:AW:
 • G-BOYL : 84379 : 1980:AW :
 • G-BPBJ  : 83639 : 1980 :AW :
 • G-UFCN : 83847 : 1980 : AW:
 • G-BWNC :84415 : 1980 :AW:
 • G-BTGR  :84447 :1980 :
 • G-BZEC :  84475 :1980:AW:
 • G-BNUL : 84486 :1980:
 • G-CLNB : 84588 : 1980 :AW:
 • G-BOZR : 84614 :1980 :
 • G-TALR : 84644 : 1980 :AW
 • G-SAYX : 84658 : 1980 :
 • G-BOFM :84730 : 1980:
 • G-BRNN :84735 :1980 :AW:
 • G-BILR  : 84822 :1981 :AW:
 • G-BILS  :  84857 : 1981 :AW:
 • G-BNJB : 84865 : 1981 :AW:
 • G-BNIV :  84866 : 1981 :AW:
 • G-BNME :84888:1981:AW:
 • G-BNID : 84931 : 1981 :
 • G-BRBP : 84915 : 1981 :AW:
 • G-TALC : 84941 : 1981 :AW:
 • G-BMTJ : 85010 : 1981 :AW:
 • G-TALA :  85134 :1981 :AW:
 • G-CCHT : 85176 : 1981:
 • G-CEZM : 85179 : 1981;AW:
 • G-LOMN :85217 : 1981 :AW:
 • G-BRPV : 85228 : 1981 :AW:
 • G-CICC  : 85282 : 1981 :AW:
 • G-BOKY : 85298 :1981 :AW:
 • G-BNSM: 85342 :1981:AW:
 • G-BNHK :85355 :1981 :AW:
 • G-BNJH : 85401: 1982:AW:
 • G-OIMC : 85506 : 1982 :AW:
 • G-BSFP :  85548 : 1982 :AW:
 • G-BNMF: 85563 :1982:AW:
 • G-BYMJ: 85564 : 1982:AW:
 • G-BPME :85585 :1982:AW:
 • G-EEKK : 85621 :1982:
 • G-KATT : 85661 : 1982:AW
 • G-CGFG : 85724 :1983:AW:
 • G-BPFZ : 85741 : 1983 :
 • G-CIUH : 85745 :1983:AW:
 • G-BNSN : 85776 :1983 :AW:
 • G-CEPX : 85792 :1983:AW:
 • G-CINA  : 85894 :1984:AW:
 • G-BWND:85905:1984:AW:
 • G-FIGB : 85925 :1984:
 • Cessna A152  Aerobat
 • G-BMUO : A152-0788 : 1978 : AW:
 • G-BRCD  : A152-0796 :  1978 : AW:
 • G-SMON : A152-0805 : 1978 : AW:
 • G-BHAD : A152-0807  : 1978 : AW:
 • G-BZEA  : A152-0824  : 1979 : AW:
 • G-BRUM: A152-0870 : 1979 : —
 • G-BOYB : A152-0928 : 1980 : AW:
 • G-BOSO : A152-0975 : 1981 : AW:
 • Cessna 170
 • G-EEVY  : 19537 : 1950 : AW:
 • G-BCLS   : 20946 :1952 : AW:
 • G-AWOU: 25829 :1955 :AW:
 • G-APVS  : 26156  :1956 : AW: 
 • G-MDAY: 26350 :1956 : AW:
 • N3550D : 27093 : 1956 : AW;

Cessna 172  Skyhawk – Built from 1959

 • G-ARMO : B : 48560 : 1961 : AW :
 • G-ARMR : B : 48566 : 1961 :
 • G-AROA  : B : 48622 : 1961 : AW :
 • Cessna 172C : Built  1962
 • G-ARWR : C : 49172 : 1962 : AW:
 • G-ARYK  : C : 49288 : 1962 : AW:
 • G-ARYS  : C : 49291 : 1962 :AW:
 • Cessna 172D Built 1963
 • G-ASFA : D : 50182 : 1963 :
 • Cessna 172E  Built 1964
 • N3957S : E : 51157  : 1964 : AW:
 • G-ASSS : E : 51467 : 1964 : AW:
 • Cessna 172F Built 1965 .
 • G-BPVA: F : 52286 : 1965 :AW:
 • G-BSOO :F : 52431 : 1964 :AW:
 • G-SMRS :F :52558 : 1965 : AW:
 • Cessna 172G – Built 1966
 • Cessna 172H – Built 1967
 • Cessna 172K Built 1969
 • G-AZLV : K :57908 :1969 :AW :
 • Cessna 172L
 • G-BRCM:L: 59960 : 1971:
 • G-BSTM:L :60143 :  1972 :AW:
 • Cessna 172M
 • G-BOEN:M :61325 : 1973 :
 • G-BBKZ :M :61495 : 1973 :AW: 
 • G-BZBF: M :62258 :1974:AW:
 • G-EGLA :M:63391 : 1974 :
 • G-BSOG :M:63436 : 1974 :AW:
 • G-OTAM:M :64098 :1974 :AW:
 • G-BTMR:M :64985:1975 :AW:
 • G-CDDK:M :65258 :1974 : AW:
 • G-BHCC :M:66711 : 1976 :AW:
 • G-OOLE :M:66712 :1976 : AW:
 • G-BREZ :M: 66742 :1976:AW:
 • G-BIHI  : M:66854 :1976 :
 • G-BPML:M:67102 : 1976 :AW:
 • G-OSKY: M:67389: 1976 :AW:
 • G-BRBJ :M:67492 : 1976 :
 • Cessna 172N
 • G-BOIY :N :67738 : 1976 :AW:
 • G-OSII  : N :67768 : 1976 :AW:
 • G-MSOF :N:67803 :1977 :AW:
 • G-BONR:N: 68164 : 1976 :AW:
 • G-BONS:N: 68345 : 1976 :AW:
 • G-BPTL : N:68652: 1977  :AW:
 • G-OERS :N :68856 :1977 :AW:
 • G-BOLY :N:69004 : 1977 :AW:
 • G-BJVM :N 69374 : 1977:
 • G-BOMS :N:69448: 1978:AW:
 • G-BRBI : N :69613 :1978 :AW:
 • G-CLKB : N :69903 :1978:
 • G-BSNG : N :70192 :1978:
 • G-BHVR :N :70196 : 1978:AW:
 • G-BOIY : N : 70206 : 1978:AW:
 • G-PDSI : N : 70420 : 1978:AW:
 • G-FNLD :N :70596:1978:AW:
 • G-LICK  : N :70651: 1978:AW:
 • G-BOIX : N :71206 :1979:AW:
 • G-BOIL : N :71301 : 1979:AW:
 • G-GYAV :N :71362 : 1979;AW:
 • G-GZDO :N:71826 : 1979 :AW:
 • G-TALP :N : 71900 :1978:AW:
 • G-BHPZ :N :72017 : 1979:AW:
 • G-BNTP :N :72030: 1979 :AW:
 • G-BNKD:N :72329 : 1979:AW:
 • G-RARB: N:72334 : 1979 :
 • G-BMIG :N :72376 : 1979:
 • G-BOOL :N :72486 :1979 :AW:
 • G-BUJN: N :72713 :1979 :AW:
 • G-BHSB :N :72977 : 1980:AW:
 • G-BHUG:N :72985 :1980:AW:
 • G-BJXZ : N :73039 :1980:AW:
 • G-BOUE:N :73235 : 1979:AW:
 • G-CWFT:N :73576 : 1979 :AW:
 • G-BNST :N :73661  :1979 :AW:
 • G-BRAK :N :73795 :1980 :AW:
 • G-CKIP  :N :73832 : 1980 :AW:
 • G-BNYM:N :73854 :1980 :AW:
 • G-BNKE:N :73886 : 1980:AW:
 • Cessna 172P
 • G-BNRR:P :74013 : 1981 :AW:
 • G-NWFG:P : 74192 : 1981 : AW:
 • G-BORW:P :74301 :1981:AW: 
 • G-BPWS 😛 :74306 : 1981 : AW:
 • G-IHAR  😛 :74314 :1981 :AW:
 • G-CEKI   😛 : 74356: 1981:AW :
 • G-NWFS 😛 : 75815 :1983 :AW:
 • G-EETG :Q :75928 :1983 :AW:
 • G-MCLY: P : 75597 : 1982:AW:
 • G-JONZ 😛 :76233 : 1984:AW:
 • G-NWFC:P:76305 : 1985 :AW:
 • Cessna 172
 • G-CXOI :R :80145 : 1997 :AW:
 • G-GFSA :R:80221 : 1997 :AW:
 • G-BXGV:R :80240 : 1997:AW:
 • G-CXSM:R :80320 : 1998:AW:
 • G-LAVE :R :80663 : 1999:AW:
 • G-EGEG :R :80894 :2000:AW:
 • G-INKO: R :80928 : 2000:AW:
 • Cessna 172S
 • G-OPYE : S8059 : 1998 : AW:
 • G-SHPP : S8079 : 1999 : AW:
 • G-CMBR : S8144 : 1999 : AW:
 • G-ISLY    : S8152 : 1999 : AW:
 • G-OWST : S8163 : 1999 : AW:
 • G-CFMM: S8242 : 1999 : AW:
 • G-JKPF   : S8294 : 1999 : AW:
 • G-UFCB : S8318  : 1999 : AW:
 • G-LSCM : S8445 : 2000 :AW:
 • G-TAMR : S8480 : 2000 :AW:
 • G-ETAT  : S8674 : 2000 : AW:
 • G-YNYS : S8725  : 2001 : AW:
 • G-ZACE : S8808 : 2001 : AW:
 • G-LLCH : S8822 : 2001 : AW:
 • G-CBFO : S8929 : 2001 : AW:
 • G-SKKY : S8950 : 2001 : AW:
 • G-FLKY  : S8952 : 2001  :AW:
 • G-HERC : S8985 : 2001 : AW:
 • G-CFIO   : S9079 : 2002 :AW:
 • G-FACE  : S9194 : 2002 :AW:
 • G-JMKE : S9248 : 2002 : AW:
 • G-UFCE : S9305 : 2003 : AW:
 • G-PFCL : S9330 : 2003 : AW:
 • G-UFCG : S9450 : 2003 : AW:
 • G-CGTM : S9597 : 2004 : AW:
 • G-SHWK : S9642 :2004 : AW:
 • G-FLOW : S9677 : 2004 : AW:
 • G-OJAGS :S9794 :2005 : AW:
 • G-NALA : S10214 :2006 : AW:
 • G-EICK   : S10426 :2007: AW:
 • G-UFCI   : S10508 :2007 :AW:
 • G-THYB : S10569 : 2007 : AW:
 • G-CLMX : S10645 :2007 :AW:
 • G-JKKK : S10663 : 2008 :AW:
 • G-CLBJ : S10705 : 2008 :AW:
 • G-SMEG :S10723 : 2008 :AW:
 • G-HLOB: S10949: 2009 :AW:
 • G-DBOD:S10961 : 2010  :AW:
 • G-NXOE :S11002 :2010 :AW:
 • G-LOOC:S11006 : 2010 : AW:
 • G-OARS :S11048 :2010 : AW:
 • G-CKIE  :S11118   : 2011  :AW:
 • G-JEBS  :S11188   : 2012 :AW:
 • G-VOUS :S11266 : 2013 : AW:
 • G-CKIF  :S11291   : 2013 :AW:
 • Cessna 175 Skylark – Built 1958 – 1962 : 2106 Built
 • G-ARCV   : A  mod : 56757 : 1960 : AW :
 • G-ARFG   : A mod : 56505 : 1960 : RS  :
 • G-ARMN : B mod : 56994 : 1961 : AW  :
 • G-OTOW : B mod : 56997 : 1961 : AW  :
 • G-ARRI   : B          : 57001 : 1961 : AW   :
 • G-ARWS : C          : 57102  : 1962 : AW  ;
 • Cessna 177 Cardinal
 • G-BAJE   :  –   : 00812  :  1968 :  AW :
 • G-BTSZ   : A   : 01198   :  1969 :
 • G-BEBN  : B   : 01631   :  1971  :  AW :
 • G-BUJE   : B   : 01920  :  1973 :  AW :
 • G-BFMH : B   : 02034 :  1973  :  AW :
 • G-BRPS :  B  : 02101  :  1974  :  AW  :
 • Cessna 177RG Cardinal
 • G-CIUU  :  RG  :  0020  :  1970  :  AW  :
 • G-CIMB  :  RG  :  0038  :  1971   : AW  :
 • D-EOLL : RG : 1318   : 1978 : AW : Fowlmere  8th July 2011.
 • Cessna 180
 • G-BNCS : 30022 : – : 1953 :
 • G-AXZO : 31137 : – : 1954 : AW :
 • G-ASIT : 32567 : – : 1956 : AW :
 • G-GKRC : 52799 : K : 1976 :
 • G-CIBO :53177 : K : 1981 : AW :
 • Cessna 182 Skylane – Built 1956 -1985
 • G-KJTT :  A : 51429   : 1958 : AW:
 • N2177G  :  A : 51477   : 1958 : AW : UK based.
 • Cessna 182B – Built 1959
 • G-OMAG: B : 52214  : 1959 : AW:
 • Cessna 182C – Built 1960
 • G-ARAW :C : 52843  : 1960 :
 • Cessna 182F – Built 1963
 • G-WARP : F :54633  : 1963 : AW: 
 • G-IRRT :  F  : 54663   : 1963: AW:
 • Cessna 182G
 • G-OWRT : G : 55077   : 1963 : AW:
 • Cessna 182H
 • G-ATCX : H : 55848   : 1965 :AW:
 • G-PUGS : H : 56480   : 1965 : AW:
 • Cessna 182J
 • G-ATLA :  J  :56923 :  1966 : AW:
 • G-ATPT :  J  :57056 :  1966 : AW:
 • Cessna 182K
 • G-CBIL :   K : 57804   :1966 : AW:
 • G-FAEJ :  K : 57849   : 1966 :AW:
 • G-AVDA : K : 57959   : 1967 :AW:
 • Cessna 182L
 • G-EOHL : L : 59279   : 1968 :AW:
 • Cessna 182M
 • G-AXNX : M : 59322 : 1968 : PWFU :
 • Cessna 182N
 • G-AXZU : N : 60104  : 1969 :AW:
 • G-AYWD :N : 60468 : 1971 : AW:
 • G-AYOW :N : 60481 : 1971 : AW:
 • Cessna 182 P – Built
 • G-ENEA : P : 60895   :1971 : AW:
 • G-AZNO : P : 61005 :  1971 : AW:
 • G-MATW 😛 :61335 :   1972 : AW:
 • G-EEZS  : P : 61338   : 1972 :AW:
 • G-BAFL :  P : 61469    :1972 :AW:
 • G-BAHD : P :61501    : 1972 :AW:
 • G-BAHX : P :61588   : 1972 : –
 • G-KBEB  : P: 62728   : 1974 : AW:
 • G-BBYH  : P: 62814   : 1974 : AW:
 • G-BWMC 😛 :63117    : 1974 : AW:
 • G-CBVX   : P :63419  : 1974 : AW:
 • G-CDXI   : P 63554    : 1975 : AW:
 • G-BCWB : P :63566   : 1975 : AW:
 • G-BDIG  : P : 63938  : 1975 : AW :
 • G-HUFF : P : 64076 :  1975 : AW:
 • G-BMMK 😛 :64117 :   1975 : AW: 
 • G-BXEZ : P : 64344 :  1976 : AW:
 • G-OJHC : P : 64535  : 1976 : AW:
 • G-BSDW : P : 64688 : 1976 : AW:
 • Cessna 182Q
 • G-BNRY : Q :65629 : 1977 : AW:
 • N759AU : Q :65846 : 1977 : AW : UK based.
 • G-NLEE : Q : 65934 : 1977 : AW:
 • G-IRPC  : Q : 66039 : 1977 : AW :
 • G-BRRK : Q : 66160 : 1977 : AW:
 • G-PLEE : Q : 66570 : 1978 : AW:
 • HB-CIR : Q  : 66647 : 1978 : AW : Grasmere 8th July 2011.
 • G-BWRR :Q :66660 : 1978 : AW:
 • G-DOVE : Q : 66724 :1979 : AW:
 • G-BSRR : Q : 66915 : 1979 : AW :
 • G-BHVP : Q : 67071 : 1979 : AW:
 • G-CDRC : Q : 67085 : 1979 : AW:
 • G-BOTH : Q : 67558 : 1979 : AW:
 • G-BKKN : Q : 67801 : 1981 : AW:
 • Cessna 182R
 • G-POWL : R : 67813 : 1981 : AW:
 • G-ISEH :   R : 67843  :1981 :
 • G-BKKO : R : 67852 : 1981 : AW:
 • G-OPST : R : 67932 : 1981 : AW:
 • G-ESSL   :R : 67947 : 1981 : AW:
 • G-KKTG : R : 67964 : 1981 : AW:
 • G-BKKP : R : 67968 : 1981 : AW:
 • G-RMCS : R : 68278 : 1982 :AW:
 • G-MISH : R : 68888 : 1981 : AW:
 • Cessna 180 Skywagon
 • G-BNCS : –  : 30022 : 1953  :
 • G-AXZO : –  : 31137    : 1954 : AW :
 • G-ASIT   : –  : 32567  : 1956 : AW :
 • G-ARAT : C : 50827  : 1960 : sold in Hong Kong.
 • N71CW   : E : 51093  :  **** : AW
 • Cessna R182
 • G-BHYA : 00532 : 1978 : AW :
 • Cessns TR182
 • G-BNMO: 00956 : 19779 : AW:
 • Cessna 182 S  Skylane Built 1996 – 1999.
 • G-RITZ    : S : 80029 : 1997 :AW:
 • G-SKYL   : S : 80176 : 1998 : AW:
 • EI-GSM   : S : 80188 : 1998 : AW:
 • G-POPW : S : 80204 : 1998 :AW:
 • G-XLTG  : S : 80234 ; 1998 : AW:
 • G-DRGS   : S : 80375 : 1998 : AW:
 • G-TPSL    : S : 80398 : 1998 : AW:
 • G-EFAM   : S : 80442 : 1999 : AW:
 • G-THRE   : S : 80454 : 1999 : AW :
 • G-OBBO   : S : 80534 : 1999 : AW :
 • G-RACY   : S : 80588 : 1999 : AW:
 • G-MICI    : S : 80546 : 1999 : AW:
 • G-MRMA : S : 80571 : 1999 : AW:
 • G-VIPA     : S : 80720 : 2000 : AW: 
 • G-ZEZE   : S : 80741 : 2000 : AW :
 • Cessna 182S
 • Built 2000
 • G-ZINC    : S : 80757 : 2000 : AW:
 • G-ZBLT    : S : 80910 : 2000 : AW:
 • Cessna 182T Skylane
 • Built 2002 – 2011.
 • G-OPCG : T : 80948 : 2001 : AW:
 • G-ORDM :T : 81206 : 2003 : AW:
 • G-GBUN  :T : 81280 :2003 : AW:
 • G-MOUT : T : 81315 : 2004 : AW:
 • G- CEFV : T : 81538 : 2005 : AW:
 • G-NYKS : T : 81607 : 2005 : AW:
 • G-CKCL : T : 81630 : 2005 : AW:
 • G-SHAR : T : 81636 : 2005 : AW:
 • G-MPLB : T : 81646 : 2005 : AW:
 • G-CJAF  : T : 81659 : 2006 : AW:
 • G-IJAG   : T : 81683 : 2005 : AW:
 • G-MPLA : T : 81686 : 2005 : AW:
 • G-LUEK : T : 81740 : 2005 : AW:
 • G-KTWO : T :81742 : 2006 : AW:
 • G-MPLD : T : 81788 : 2006 : AW:
 • G-MPLC : T : 81855 : 2006 : AW:
 • G-ELXE  : T : 81909 : 2007 : AW:
 • N82231F : T : 81925 : 2007 : AW :
 • G-HRND : T :81936 : 2007 : AW:
 • G-CWDW:T  :81946 : 2007 : AW:
 • G-ILBT    : T :82016 : 2007 : AW:
 • G-ODEX  : T:82028 : 2007 :AW:
 • G-ZGZG : T : 82036 : 2007 : AW:
 • G-MPLE : T : 82039 : 2007 :AW :
 • G-RCHE : T : 82059 : 2008 :AW:
 • G-HHDR : T :82071 :2008 : AW:
 • G-MPLF : T : 82102 : 2008 :AW:
 • G-SNAL  : T : 82123 : 2008 : AW:
 • G-MAHY : T :82124 : 2008 :AW:
 • G-JHPC  :  T :82125 : 2008 : AW:
 • G-SEHK :  T : 82132 : 2008 : AW:
 • G-CGKY  : T : 82213 : 2010: AW:
 • G-CYRL   : T : 82295 : 2011 : AW:
 • G-TREB   : T : 82376 : 2015 : AW:
 • G-DSJT   : T : 82385 : 2015 : AW:
 • G-GAID   : T : 82386 : 2015 : AW:
 • G-RDDM : T : 82387 : 2015 : AW:
 • G-MRAG : T : 82414 : 2016 : AW:
 • G-CWTT : T : 83029 : 2017 : AW:
 • G-NRST :  T : 83039 : 2018 : AW:
 • Cessna R182RG Skylane
 • N883DP : RG : R182RG -01883 : AW :
 • Cessna 185
 • G-BWWF : 185A-0240 : 1962 : AW:
 • G-BLOS   : 185A-0359  : 1962 : AW:
 • G-BBEX   :185A-0491  : 1962  : ST :
 • G-AYNN : 185B-0518   : 1962 :
 • Cessna  205  (210-5)
 • Built 1963 – 1964 –  576 Built.
 • G-ASNK : 205-0400 : 1963 : ST  :
 • G-ASOK : 205-0556  : 1963 : when stored at Hinton  in the Hedges.
 • Cessna U206 Stationair.
 • G-ATCE :  U206-0380 : –   : 1965 :
 • G-ATLT :  U206-0523  : A : 1966 :
 • G-BPGE :  U206-1023  : C : 1968 :
 • G-AZRZ :  U206-1803  : F : 1972 :
 • G-BXDB : U206 -2233 : F : 1973 : 
 • G-BFCT  :TU206-3202 : F: 1976 :
 • G-BMOF :  U206-3658 : G : 1977  :
 • G-SEAI   :   U206-4059 : G : 1977  :
 • G-BXRO :  U206- 4217 : G  : 1978 :
 • G-CCSN :   U206 -4224 :G  : 1978 :
 • G-SKYE :   U206 -4568 ; G : 1978 :
 • M-AXIM : T206 -08513 :H :  –  :AW:
 • Cessna 208 Grand Caravan
 • 1983
 • G-DLAA : 208-0367  : AW  : Sold in France.
 • 1985 
 • G-GOHI :  208 -0040 : AW  :
 • 1997
 • G-EELS  :  208-0619   : B :  AW :
 • G-UKPB :  208-0629  : B :  AW :
 • 1998
 • G-CKSE  : 208-0660   : B : AW :
 • 2000
 • G-BZAH  : 208-0811   : B : AW :
 • 2001
 • G-MDJE  : 208-0336  :     : AW
 • G-DLAK  : 208-0340  :     : AW :
 • 2002
 • N208AX : 208-0710    : B : AW : UK based.
 • G-OJMP  : 208-0917   :    : 2002 : AW:
 • G-SYLV   : 208-0936  : B : 2002 : AW:
 • G-SVAN  : 208-0946  : B : 2002 : AW :
 • G-CLIW  : 208 -0956 : B : 2002 : AW :
 • G-CPSS   : 208 -1059 : B : 2004 : AW :
 • G-UKPA : 208 -1201  : B  : 2006 : AW :
 • G-UKPS  : 208 -0423 :     : 2007 : AW :
 • G-DLAD : 208 -0533  :     : 2011  : AW :
 • G-LAUD : 208-0582   :     : 2016 : AW :
 • G-CYPC  : 208-2355   : B : 2012 : AW  :
 • Cessna 210 Centurion
 • 1973
 • N30593   ; 59938  : L  :  AW  : UK based.
 • Cessna 210M Centurion
 • 1977
 • G-BEYW  : 61583  :  AW :
 • G-OFLY   : 61600  :  AW :
 • G-TOTN  : 61674   :  AW :
 • G-BNZM : 63640  :  AW :
 • Cessna 210N Centurion
 • 1978
 • G-DECK  : 64017  :   AW : sold in Kenya.
 • G-EENO  : 64162  :  N  : 1975 : AW : T210N :

Cessna T303 Crusader

 • G-INDC : T303 – 00122 :  1982 : AW :
 • G-IKAP  : T303 – 00182 : 1983  : ST   :

Cessna 305 Bird Dog

 • G-VNAM : 21666  : A :  1951 :
 • G-JDOG  : 24541  : C :  1957 : AW : Wears French Army markings coded BMG.
 • G-PDOG  : 24550 : C :  1957 : AW : Wears South Vietnam A/F coded GP.
 • G-VDOG : 24582  : C :  1957 : AW : Wears US Army markings.

Cessna 310

 • G-APNJ  : 310D-35335 : 1958 : Preserved Newark Air Museum.
 • G-AZUY : 310L -0012       : 1966 :
 • G-FFWD : 310R -0579      : 1976 :
 • G-BALN : T310Q-0684 : 1973 :
 • G-BODY : 310R-1503        ; 1979 : AW:
 • G-BJMR : 310R-1624        : 1979 :
 • G-EGLT  : 310R-1874        : 1980 :  AW :

Cessna 335

Built 1979

 • 2-NJOY : 335-0030  -UK based.

Cessna 340

Cessna 402 Utiliner .

 • G-EYES : 402C – 0008  : 1978  :  W/O.
 • Cessna 404  Titan
 • G-MIND  :  404 – 0004 : 1976  : AW :
 • G-FIFA    :   404 -0664  : 1980 : AW:
 • Cessna 421 Golden Eagle
 • G-HIJK   :   421C-0218 : 1977 : AW :
 • G-IIYY    :    421C-0621 : 1979 : AW :
 • N37379   :   421C-0654  : 1978 : AW: Duxford based.
 • G-ISAR   :   421C -0848 :1980 : AW:
 • G-IFIK    :   421C -1115   : 1981 : AW :
 • Cessna 425 Conquest I
 • G-KRMA :   425 – 0003 :  1980 :
 • Cessna 441 Conquest II
 • G-USAR   :  441 -0355  :   1985  : AW  :